ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

Rayong Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบอาคารทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ